Rechten

Iedereen is verschillend maar iedereen is gelijk voor de wet.  Dat principe van de rechtstaat betekent dat de overheid zal waarborgen dat iedere burger gelijk wordt behandeld en gelijke kansen krijgt zich te ontwikkelen en deel te zijn van de samenleving.

Wat betekent dat voor mensen met een handicap?

Op deze pagina vind u artikelen, studies en informatie over gelijke rechten van mensen met een handicap in de Nederlandse praktijk.