Schending mensenrechten vanwege handicap

Er zijn sterke indicaties dat de rechten van mensen met een ernstige beperking in Nederland worden  geschonden. Op basis van recente onderzoeken zijn schendingen van het recht op bescherming van gezinsleven geconstateerd; van recht op vrijwaring van foltering en onmenselijke behandeling; het recht op een zelfstandig leven; recht op zeggenschap, toegang tot publieke diensten en publieke gebouwen;  het recht op onderwijs en het recht op voldoende medische zorg en ondersteuning.

Gratis download (na opname in winkelmandje)

Categorie: